Tervezet – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről
Top