147/2020. (IV.6.) számú önkormányzati határozat …………….. személyi térítési díjának elengedéséről