147/2020. (IV.6.) számú önkormányzati határozat ……………..  személyi térítési díjának elengedéséről
Top