Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Top