254/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat G.A. személyi térítési díjának elengedéséről
Top