Hirdetmény biztonsági jelentés közzétételéről

HIRDETMÉNY

Biztonsági jelentés közzétételéről

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, a

Variachem Vegyipari Kereskedelmi és szolgáltató Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) Székhelye: 1097 Budapest, Kén u. 8. – székhelyével azonos című telephelye mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során

a lakosság számára észrevétel- véleménynyilvánítás érdekében

biztonsági jelentés elérhető

 

A veszélyes tevékenység rövid leírása  a – védendő adatokat nem tartalmazó – biztonsági

jelentés 3.1.A) és 3.1.B) pontjaiban foglaltak szerint:

 „A VARIACHEM Kft., mint vegyipari alapanyagokat importáló és forgalmazó vállalat,

képviseleti és disztribúciós feladatokat lát el. Állandó raktári kínálatunk lehetővé teszi

ügyfeleink számára készleteik optimalizálását. A VARIACHEM Kft. főként az alábbi iparágak vállalatainak forgalmaz (export-import) vegyi termékeket: Gumi- és műanyagipar,

Festékipar, Kerámia- és Üvegipar, Építőipar, Gyertyagyártás.” és

„A Variachem Kft. a tevékenységét tekintve kereskedelmi, (raktározó, kiszerelő és

forgalmazó) tevékenységi kört lát el, melynek során alapvetően veszélyes anyagokat tárol és

forgalmaz.”

 

A biztonsági jelentés megtekinthető elektronikus formában a kerület honlapján (www.ferencvaros.hu), illetve 2021. június 23.-ig személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.)

 

Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van, azt írásban a fent megjelölt ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton, Ferencváros címzetes főjegyzőjének címzett, 2021. június 24.-ig érkezett levélben tehetik meg.

 

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében, mely jelen eljárásban: 2021. július 01.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

kapcsolattartó:            Sárkány Zita tű. százados

ügyintéző

elérhetősége:              Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

1081 Budapest, Dologház u. 1.

telefon:                       06-1/459-2300/92512

06-1/459-2460

 

Variachem lakossági tájékoztató 20210416

Variachem BJ20210416 bizt. jelentés

Variachem hirdetmény 2021

Budapest, 2021. június 03.

 
Top