Felhívás a „Ferencváros Sportjáért” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot!

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

 

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012.  (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Sportjáért ” díj a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmával kerül átadásra.

 

A díj azon személy vagy csapat, a csapatot működtető, fenntartó szervezet, nonprofit társaság részére adományozható, aki kiemelkedő teljesítményt ért el a sportban, és eredményével hozzájárult Ferencváros hírnevének öregbítéséhez, továbbá munkájával, kiemelkedő tevékenységével segítette a kerület sportéletének fejlődését.

 

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

  1. ferencvárosi sportegyesületek vezetői
  2. a polgármester
  3. legalább 100 ferencvárosi polgár
  4. önkormányzati képviselői frakció.

 

 

A javaslatokat a rendelet, valamint jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2021. március 18-én 1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41) részére.

 

Kérem, hogy a nyomtatványt – amennyiben erre lehetőségük van – pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

 

 

 

Budapest, 2021. február 26.

 

 

Tisztelettel

 

 

Baranyi Krisztina

polgármester

kitüntetés_felterjesztéshez nyomtatvány

Top