Tervezet – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) számú önkormányzati rendelete a parkolóhelyek megváltásáról
Top