A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK FELHÍVÁSA

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK FELHÍVÁSA

 

Tisztelt Ferencvárosi Választópolgárok!

A Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Iroda a 2022. évi választás (országgyűlési képviselők) lebonyolításához

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, gondoskodjanak annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a szavazatokat, megállapítják a szavazókörben a szavazás végeredményét, amiről jegyzőkönyvet készítenek.

A választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottságnak nem lehet választott tagja

 • a köztársasági elnök,
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja,
 • választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona,
 • jelölt,
 • párt tagja,
 • a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 • a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

 

Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, a Budapest Főváros IX. Kerületi Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál 2022. február 4. napjáig szíveskedjék személyesen jelentkezni az alábbi napokon a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. számú irodájában (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

Hétfő: 9.00-15.00

Kedd: 9.00-15.00

Péntek:9.00-12.00

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választás napján a szavazatszámláló bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a választás napján valamint a döntések meghozatalakor felelősségteljes munkát igényel.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.

Felhívom figyelmüket, hogy a szavazás napján bizottsági tagként csak akkor tudnak a bizottság munkájában részt venni, ha személyazonosságukat érvényes okmányokkal igazolják.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

A jelentkezési lap a www.ferencvaros.hu oldalon letölthető, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. számú irodájában (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) a fenti időpontokban.

Kérem, hogy a jelentkezéskor személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját, TAJ-, adókártyáját, valamint lehetőség szerint a kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjen magával hozni.

 

A jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan részletes tájékoztatást kaphatnak a 06-(1)-215-1077 telefonszámon, az alábbi mellékeken: 245, 257, 246, 220,

 

Budapest, 2022. január 11.

Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

HVI vezetője

Top