Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Top