163/2020. (IV.20.) számú önkormányzati határozat A 2020. évi rehabilitációs, szanálásos tervben szereplő, de még kiürítés alatt nem álló épületből beérkezett bérleti jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelemről
Top