Adatvédelem

Jogi nyilatkozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata weboldalának www.ferencvaros.hu felületén található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának és a művek előállítóinak tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata weboldalának főoldalára mutató linket bárki elhelyezheti saját felületén külön hozzájárulás nélkül. Belső oldalára mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.ferencvaros.hu oldal valamely más oldal részeként jeleníti meg.

 

Adatvédelem

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Az rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kezelik (továbbiakban: Adatkezelő).  A regisztrált felhasználók személyes adatait az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében, bizalmasan kezeli, kizárólag a kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja tovább. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartja magának a jogot a www.ferencvaros.hu  weboldal regisztrációs feltételeinek megváltoztatására, amelyről a regisztrált felhasználók értesítést kapnak e-mail útján.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a rendelkezésére álló jogi eszközökkel megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy az elektronikus tájékoztatás és kapcsolattartás során megvalósuló adatkezelés a nemzetközi gyakorlatnak, és a magyar jogszabályoknak megfelelően biztonságos legyen.

A személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályok szerint járunk el:

  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény vonatkozó rendelkezései,
  • a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253/2001. (XII. 18.) Kormányrendelet.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév:                                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Székhely:                                1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Weblap:                                  www.ferencvaros.hu

Kapcsolattartás:                 Sipos Győző (IT biztonságtechnikai auditor, CISA, ISO27LA)

Telefon:                                  + 36 20 916 3541

E-mail:                                   adatvedelem@ferencvaros.hu

 

Adatvédelmi kérelmek:       amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: adatvedelem@ferencvaros.hu

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Külföldi adattovábbítás:      nem történik külföldre továbbítás.

 

1.                Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabálokkal összhangban:

  1. a honlap működtetése során a regisztrált felhasználók részére végzett tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

 

2.                Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a)     a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása:jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)     kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

tájékozató tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)       online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

3.                Az adatkezelés időtartama

 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

 

4.                Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)     hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezels);

b)     amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)     törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)     az adat kezelésének korlátozása;

e)     a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)       személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)     bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)     tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

4          Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Top