Felhívás a „Ferencváros Közbiztonságáért Díj” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot!

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Közbiztonságáért Díj” a Rendőrség Napja alkalmával – április 24. – kerül átadásra.

A díj a kerület közbiztonsága, rendvédelme területén, a közbiztonság fenntartásában, annak javítása érdekében huzamosabb ideje kiemelkedő teljesítményt nyújtó, vagy a rendvédelmi szervezetek állományába tartozó személy teljesítményének, munkájának elismerésére adományozható.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

  1. legalább 5 helyi önkormányzati képviselő,
  2. önkormányzati képviselői frakció,
  3. legalább 100 ferencvárosi polgár,
  4. szakmailag illetékes rendvédelmi szervek vezetői,
  5. a polgármester.

A javaslatokat az önkormányzat honlapjáról letölthető vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető nyomtatvány kitöltésével és a 100 polgár nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását tartalmazó aláírás ívek csatolásával kell benyújtani 2020. február 21-én
1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41)
 részére.

Kérem, hogy a nyomtatványt – amennyiben erre lehetőségük van – pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve adjanak be.

Budapest, 2020. január 8.

Tisztelettel
Baranyi Krisztina
polgármester

  • Hivatalos tájékoztató
  • Javaslattételi formanyomtatvány
Top