342/2020. (VI.17.) számú önkormányzati határozat a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélkül (első megbízás hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízásáról
Top