Felhívás a „Pro Facultate Ferencváros” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot!

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése alapján a „Pro Facultate Ferencváros” díj a Pedagógus Nap alkalmával kerül átadásra.

A díj a kerület fiatalságának oktatása, nevelése terén – legalább 10 éven át – kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

  1. a polgármester
  2. a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék vezetői, és a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmény igazgatója, illetve a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója
  3. a kerületi önkormányzati óvodák, bölcsődék és a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények szakmai, érdekképviseleti szervezetei,
  4. legalább 100 ferencvárosi polgár
  5. önkormányzati képviselői frakció

A javaslatokat az önkormányzat honlapjáról letölthető vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető nyomtatvány kitöltésével és a 100 polgár nevét, címét, személyi igazolvány számát és aláírását tartalmazó aláírás ívek csatolásával kell benyújtani 2020. április 2-án 16:00 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41) részére.

Kérem, hogy a nyomtatványt – amennyiben erre lehetőségük van – pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

Budapest, 2020. februrár 24.

Tisztelettel:

Baranyi Krisztina
polgármester

Top