267/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat F. M. személyi térítési díjának elengedéséről
Top