FELHÍVÁS: A Budapest IX. Kerületi Helyi Választási Iroda a 2024. év nyarán esedékes választások lefolytatásához szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezése várja.

FELHÍVÁS

 

Tisztelt Ferencvárosi Választópolgárok!

 Várhatóan az európai parlamenti választás, az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 2024. június 9. napján lesz.

A Budapest IX. Kerületi Helyi Választási Iroda a 2024. év nyarán esedékes választások lefolytatásához (a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása, valamint az európai parlamenti választás)

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, gondoskodjanak annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a szavazatokat, megállapítják a szavazókörben a szavazás végeredményét, amiről jegyzőkönyvet készítenek.

A választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A választási bizottságnak nem lehet választott tagja

 • a köztársasági elnök,
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja,
 • választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona,
 • jelölt,
 • párt tagja,
 • a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 • a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

 

Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, a Budapest Főváros IX. Kerületi Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál 2024. február 22. napjától – március 28. napjáig szíveskedjék személyesen jelentkezni az alábbi napokon a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. számú irodájában (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

Hétfő: 9.00-17.00

Kedd: 9.00-15.00

Péntek:9.00-12.00

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választás napján a szavazatszámláló bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a választás napján valamint a döntések meghozatalakor felelősségteljes munkát igényel.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

A jelentkezési lap a www.ferencvaros.hu oldalon letölthető, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. számú irodájában (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) a fenti időpontokban.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2022. évi általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megbízatása továbbra is fennáll, így amennyiben Ön jelenleg is szavazatszámláló bizottsági tag vagy póttag, úgy nem szükséges ismételt jelentkezést benyújtania.

A korábban megválasztott tagokkal és póttagokkal a Helyi Választási Iroda munkatársai 2024. februárjában felveszik a kapcsolatot, a velük való adategyeztetést követően lesz számunkra ismert, hogy hány szavazatszámláló bizottsági tag/póttag megválasztása szükséges. Kérem, hogy a jelentkezésénél vegyék figyelembe, hogy a fennálló létszámtól függően tagként, vagy póttagként kerülhetnek megválasztásra.

Kérem, hogy a jelentkezéskor személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját, TAJ-, adókártyáját, valamint lehetőség szerint a kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjen magával hozni.

A jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan részletes tájékoztatást kaphatnak a 06-(1)-215-1077 telefonszámon, az alábbi mellékeken: 246, 220, 208

Köszönöm, amennyiben munkájával Ön is közreműködik a választás sikeres lebonyolításában!

Budapest, 2024. február 14.

Baloghné dr. Nagy Edit

HVI vezetője

FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI LAP

Top