Ferencváros Bárány János-díja

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10/B. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Bárány János-díja” a Magyarország Alaptörvényének J) cikke (1) bekezdés c) pontjában az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére meghatározott nemzeti ünnep – október 23. – alkalmából kerül átadásra.

A díj azon magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely az 1956. évi forradalom és szabadságharcban politikai, közéleti vagy fegyveres módon részt vett Ferencvárosban, illetve az 1956. évi forradalom és szabadságharc ferencvárosi eseményeinek, eszméinek, hagyományainak ápolását, ismeretterjesztését magas tudományos vagy művészi színvonalon végezte és végzi.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

a) polgármester

b) legalább 100 ferencvárosi polgár

c) önkormányzati képviselői frakció

A javaslatokat az ezen a linken letölthető vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető nyomtatvány kitöltésével és a 100 polgár nevét, címét, személyi igazolvány számát és aláírását tartalmazó aláírás ívek csatolásával kell benyújtani 2020. augusztus 24-én 16 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41) részére.

Kérem, hogy amennyiben az elismerésre javaslatot tesznek, úgy a nyomtatványt pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

A pontos kiírás szövegét itt érheti el.

 

Top