165/2020. (IV.20.) számú önkormányzati határozat nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Top