Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (…) önkormányzati rendelete  a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Top