MEGHÍVÓ  a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának  2020. augusztus 5-én (szerda) 15.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

MEGHÍVÓ

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának 2020. augusztus 5-én (szerda) 15.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 1. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat helyiségpályázatok meghirdetésére

Sz-174/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

Sz_174_20_M01 Sz_174_20_M02 Sz_174_20_M03 Sz_174_20

 

Indokolás:

A Képviselő-testület által kijelölt helyiségek mielőbbi hasznosításához a kulturális, valamint oktatási témájú helyiségpályázatok kiírása indokolt.

 

Budapest, 2020. augusztus 3.

 

Takács Máriusz s.k.

elnök

Top