Hirdetmény biztonsági jelentés közzétételéről és Lakossági tájékoztató

HIRDETMÉNY

Biztonsági jelentés közzétételéről

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

 Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, a Variachem Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) Székhelye: 1097 Budapest, Kén u. 8. – székhelyével azonos című telephelye mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során a lakosság és az érintett nyilvánosság számára észrevétel- véleménynyilvánítás érdekében biztonsági jelentés elérhető

 

A veszélyes tevékenység rövid leírása  az R.8. § (5) bekezdése szerinti kivonat 2.1 pontjában foglaltak szerint:

A Variachem Kft. a tevékenységét tekintve kereskedelmi, (raktározó, kiszerelő és forgalmazó) tevékenységi kört lát el, melynek során alapvetően veszélyes anyagokat tárol és forgalmaz. Az üzemre jellemző, hogy nagyobb mennyiségben csak néhányféle, a környezetre és a lakosságra veszélyes anyagot tárol és forgalmaz. Veszélyes anyagok tárolására az erre a célra kijelölt helyeken, a tűzvédelmi és a mérgező anyagokra vonatkozó előírások maximális betartásával van lehetőség, kategóriánként elkülönítve, feliratozva, az engedélyezett mennyiségek betartásával.

 

A biztonsági jelentés lakossági tájékoztató kivonata elérhető elektronikus formában a kerület honlapján (www.ferencvaros.hu), teljes terjedelme 2023. június 02 napjától – 2023. június 22. – napjáig személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.)

 

Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van, azt írásban a fent megjelölt ügyfélszolgálati irodán, vagy postai úton, Ferencváros címzetes főjegyzőjének címzett, 2023. június 23. – napjáig érkezett levélben tehetik meg.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében, mely jelen eljárásban 2023. július 23. napja, amely azonban az ügyintézési határidőbe be nem számítandó esetleges hiánypótlás időtartama függvényében változhat.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

kapcsolattartó:            Sárkány Zita tű. százados

ügyintéző

elérhetősége:              Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

1081 Budapest, Dologház u. 1.

telefon:                       06-1/459-2460

ügyintéző elérhetősége: 06-1/459-2300/92512

Budapest, 2023. június 01.

Baranyi Krisztina

polgármester

 

 

HIRDETMÉNY

Variachem Kft. Biztonsági jelentés – Lakossági Tájékoztató

 

 

 

 

Top