Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020….. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról
Top