269/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat J.A. I. személyi térítési díjának elengedéséről
Top