Hirdetmény biztonsági jelentés közzétételéről és Lakossági tájékoztató

HIRDETMÉNY

Biztonsági jelentés közzétételéről

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

 Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, a

Variachem Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) Székhelye: 1097 Budapest, Kén u. 8. – székhelyével azonos című telephelye mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során a lakosság és az érintett nyilvánosság számára észrevétel- véleménynyilvánítás érdekében biztonsági jelentés elérhető

A veszélyes tevékenység rövid leírása  az R.8. § (5) bekezdése szerinti kivonat 2.1 pontjában foglaltak szerint:

A Variachem Kft. a tevékenységét tekintve kereskedelmi, (raktározó, kiszerelő és forgalmazó) tevékenységi kört lát el, melynek során alapvetően veszélyes anyagokat tárol és forgalmaz. Az üzemre jellemző, hogy nagyobb mennyiségben csak néhányféle, a környezetre és a lakosságra veszélyes anyagot tárol és forgalmaz. Veszélyes anyagok tárolására az erre a célra kijelölt helyeken, a tűzvédelmi és a mérgező anyagokra vonatkozó előírások maximális betartásával van lehetőség, kategóriánként elkülönítve, feliratozva, az engedélyezett mennyiségek betartásával.

A biztonsági jelentés megtekinthető elektronikus formában a kerület honlapján (www.ferencvaros.hu), 2022. augusztus 08.-ig.

 Tájékoztatom Tisztelt Lakosságot, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. július 25. napjától 2022. augusztus 05. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt – ügyeleti feladatellátás keretében – a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében 2022. július 27.-én 08.00 – 14.00 – óra között időpontban ügyfélfogadás érhető el. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.)

 Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van – az igazgatási szünet ideje alatt is – írásban a fent megjelölt napon és időpontban személyesen az ügyfélszolgálati irodán tehetnek.

A hirdetményi közzététel ideje alatt – igazgatási szünetet nem érintő időben – a Polgármesteri Hivatal rendes ügyfélfogadás szerint működik.

Észrevételt postai úton is tehetnek, Ferencváros címzetes főjegyzőjének címzett, 2022. augusztus 09. napjáig érkezett levélben.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében, mely jelen eljárásban 2022. augusztus 19., amely azonban az ügyintézési határidőbe be nem számítandó esetleges hiánypótlás  időtartama függvényében változhat.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.  

A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

kapcsolattartó:           Sárkány Zita tű. százados

                                   ügyintéző

elérhetősége:              Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

                                   Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

                                   1081 Budapest, Dologház u. 1.

telefon:                       06-1/459-2300/92512

                                  

 

                                                                                             Baranyi Krisztina

                                                                                                 polgármester

 

Budapest, 2022. július 19.

 

HIRDETMÉNY

Variachem Kft. Biztonsági jelentés

Variachem Kft. Lakossági Tájékoztató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top