Rendelettervezet: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati rendelete  a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Top