265/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat K.B.K. személyi térítési díjának elengedéséről
Top