278/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat N.M. személyi térítési díjának elengedéséről
Top