LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ – A MoLaRi  rendszer éles üzemű  átállással kapcsolatos első szirénapróba 2022. június 13-án (hétfő) kerül végrehajtásra

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

a Monitoring és Lakossági Riasztó

-MoLaRi- rendszer telepítéséről

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

 

 

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) kiemelt projektje keretében, egyes alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében, országos kiterjedésű (kerületünkben is telepített) magas rendelkezésre állású, redundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó

Monitoring és Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer került kiépítésre.

 

A Katasztrófavédelem által működtetett MoLaRi rendszer fő feladata:

A lakosság riasztása ipari baleset bekövetkezése esetén, valamint a követendő magatartási szabályokról való tájékoztatás. Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a rendszer részét képező szirénák működőképességét havi rendszerességgel ellenőrizni szükséges.

A lakosság minél teljesebb körű tájékoztatása érdekében, a 2022. évre vonatkozó szirénapróbák időpontját a BM OKF által összeállított „Lakosságfelkészítés” című mellékelt dokumentum tartalmazza.

 

A riasztó-tájékoztató eszközök működőképességének ellenőrzésével együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtása Ferencváros lakosainak biztonságát szolgálja.

 

 

Budapest, 2022. 06. 09.

 

 

 

                                                                                                          Baranyi Krisztina

                                                                                                             polgármester

 

Melléklet:

Lakosságfelkészítés 2022.év

 

 A monitoring és lakossági riasztó rendszerről röviden

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelenleg tizenkilenc alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem körzetében üzemeltet országos kiterjedésű adatátviteli hálózatra épülő vegyi és meteorológiai monitoring, valamint lakossági riasztó és tájékoztató rendszert (Monitoring és Lakossági Riasztó – MoLaRi). A rendszert eddig Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyében és Budapesten építették ki.

 

Milyen fejlesztések indultak el?

A KEHOP-1.6.0/15-2016-00009-es azonosító számú európai uniós beruházás a MoLaRi I-rendszer további végpontokkal történő bővítését tette lehetővé, emellett, tizenegy üzemet érintően egy újabb, úgynevezett MoLaRi II-rendszer épült ki. A 4 milliárd 800 millió forintos beruházás során tehát újabb üzemek és a környezetükben élők tagozódnak be a rendszer védelmi hálózatába.

 

A MoLaRi II-rendszer kiépítésével nagymértékben erősödött a lakosság biztonsága olyan üzemek környezetében, amelyek működése kockázatot jelent a környéken élőkre nézve, a rendszer ugyanis idejében észleli, ha mérgező vagy robbanásveszélyes gázok kerülnek a környezetbe.

 

A rendszer nemcsak gyors jelzés adására képes, hanem pontos információkat is szolgáltat az adott eseményről, ennek köszönhetően a szükséges ismeretek birtokában lehet meghozni a katasztrófavédelmi intézkedéseket megalapozó döntéseket. A fejlesztés tehát a katasztrófavédelem által ellátott magasabb szintű üzemi felügyelet miatt szükséges, amely növeli a lakosság biztonságát, és a rendelkezésre álló erőforrások optimalizálását is elősegíti.

 

A fejlesztés eredményeként bővült a katasztrófavédelem által működtetett radiológiai távmérő-hálózat is, amelynek köszönhetően javul a lefedettség is hazánkban, az országos háttérsugárzási adatok folyamatos, megbízható és korszerű nyomon követésével pedig az országos nukleáris korai riasztási rendszer vált hatékonyabbá.

 

Hogyan működik a rendszer?

A veszélyes üzemben esetlegesen kialakuló üzemzavar/ súlyos baleset miatt veszélyes vegyi anyag (gáz) kerülhet a levegőbe, aminek a koncentrációját a telepített mérőszondák (monitoring végpontok) mérik, és ezzel párhuzamosan jelzik az értéket a katasztrófavédelem 24 órás ügyeletén is. Itt a mért adatokat kiértékelik, majd szükség esetén, a szirénarendszeren (lakossági riasztó-tájékoztató végpontokon) keresztül az érintett lakosságot riasztják, illetve értesítik a magatartási szabályokról az üzem környezetében élők életének és testi épségének a megőrzése érdekében.

 

Milyen beruházás történt Budapesten?

A Főváros IX. kerületében a rendszer 30 darab lakossági riasztó-tájékoztató és 4 darab külső monitoring végponttal bővült az alábbi címeken:

 

1097 Budapest, Illatos út 11/b (monitoring végpont)

1097 Budapest, Táblás u. 39. (monitoring végpont)

1205 Budapest, Balassa u. (Hrsz.: 174436/1) (monitoring végpont)

1205 Budapest, Rákóczi u. 82-84. (monitoring végpont)

1097 Budapest, Albert Flórián (Gyáli) út 5-7. (Szent László Kórház 11. épület) (HRSZ:38283/5) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Albert Flórián (Gyáli) út 5-7. (Septox Kft.) (HRSZ:38283/5) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Albert Flórián (Gyáli) út 5-7. (HRSZ:38283/5) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Albert Flórián út (HRSZ: 38291) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (HRSZ:38255/2) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Fék utca (HRSZ: 38278/2) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Vajda László tér (HRSZ: 38241/32) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Ecseri út 7. (HRSZ:38236/815) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1098 Budapest, Gubacsi út 3. előtt (HRSZ: 38035/2) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Koppány u. 5-11. (HRSZ:38169) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Külső Mester u. 82. (Fék u. 5.) (HRSZ:38250/1) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Aszódi utca (HRSZ: 38238/2) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Gyáli út. 25/b. (Osztag utca) (HRSZ:38236/156) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Tagló u. 1-7. (HRSZ:38119/10) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Gubacsi út 6/C. (HRSZ:38113/15) (Megvalósult: Gubacsi út 6/b, hrsz:38113/45) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Kén u. 8/A (Jászai Mari u. 5.) (HRSZ:38187/1) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Ecseri út 14-16. (HRSZ:38236/575) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Gyáli út 33-35. (HRSZ:38236/423) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Illatos út (Péceli utca 2.) (HRSZ:38236/180) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Táblás u. 36. C épület (Illatos út 38.) (HRSZ:38236/761) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Illatos út 38. (G épület) (HRSZ:38236/761) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Gyáli út 50. (HRSZ:38236/622) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1095 Budapest, Soroksári út 138-142. (HRSZ:38200/4) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1095 Budapest, Gubacsi út 93. (Soroksári út 152-154.) (MH) (HRSZ:38209/2) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1095 Budapest, Soroksári út 158/C. (HRSZ:38211/7) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Vágóhíd u. 13. (IX.ker HTP) (HRSZ:38257/16) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Fegyvergyár utca 4-6. (Gubacsi út 24.) (HRSZ:38224/18) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1097 Budapest, Határ út 50/A. (HRSZ:38230/73) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1091 Budapest, Üllői út 131. (Volán) (HRSZ: 38293/69) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

1091 Budapest, Üllői út 135. (HRSZ: 38298) (lakossági riasztó-tájékoztató végpont)

 

 Mire figyeljenek?

Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően történjen, a rendszer részét képező szirénákat havi rendszerességgel szükséges ellenőrizni. A szirénapróbák általánosságban minden hónap első hétfőjén zajlanak, de kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az időpontra nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik, ebben az esetben a próbák időpontja a soron következő hétfő.

 

Mi történik a szirénapróbán?

A szirénapróbának alapvetően két típusát különböztetjük meg:

  • Csökkentett üzemű (morgató) próba („élőbeszéd” + szirénajelzés: 6 másodperces jel).
  • Hangos üzemű (teljes körű) próba („élőbeszéd” + szirénajelzés: 120 másodperces változó hangmagasságú [katasztrófariadó] és 90 másodperces egyenletes hangmagasságú szirénajelzés [riadó elmúlt]).

 

A próbák alkalmával körülbelül 10 perc időtartamban hangképek és „élőbeszéd” szól a szirénákból, tesztelve azok megfelelő működését. A havi szirénapróbák alkalmával a lakosságnak nincs teendője.

 

Valós veszélyhelyzet esetén a sziréna megszólalását követően be kell tartani a közölt magatartási normákat, valamint figyelemmel kell kísérni a médiumokban a katasztrófavédelmi szervek közleményeit.

 

Mikor lesznek szirénapróbák?

 

A katasztrófavédelem 2022-ban az alábbi időpontokban teszteli a végpontok működőképességét és rendelkezésre állását.

 

Indítás időpontja Próba típusa
2022. június 13. 11:00 Csökkentett üzemű (morgató) próba
2022. július 04. 11:00 Csökkentett üzemű (morgató) próba
2022. augusztus 01. 11:00 Csökkentett üzemű (morgató) próba
2022. szeptember 05. 11:00 Hangos üzemű (teljes körű) próba
2022. október 03. 11:00 Csökkentett üzemű (morgató) próba
2022. november 07. 11:00 Csökkentett üzemű (morgató) próba
2022. december 05. 11:00 Csökkentett üzemű (morgató) próba

 

 

Top