174/2020. (IV.30.) számú önkormányzati határozat piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötéséről
Top