Felhívás a „Ferencváros Bárány János-díja” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

 

Tájékoztatom, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 10/B. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Bárány János-díja” a Magyarország Alaptörvényének J) cikke (1) bekezdés c) pontjában az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére meghatározott nemzeti ünnep – október 23. – alkalmából kerül átadásra.

 

A díj azon magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely az 1956. évi forradalom és szabadságharcban politikai, közéleti vagy fegyveres módon részt vett Ferencvárosban, illetve az 1956. évi forradalom és szabadságharc ferencvárosi eseményeinek, eszméinek, hagyományainak ápolását, ismeretterjesztését magas tudományos vagy művészi színvonalon végezte és végzi.

 

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

  1. polgármester
  2. legalább 100 ferencvárosi polgár
  3. önkormányzati képviselői frakció.

 

A javaslatokat az önkormányzati rendelet valamint a jelen levelem mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani 2021. augusztus 23-ig
1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41.)
részére.

 

Kérem, hogy amennyiben az elismerésre javaslatot tesznek, úgy a nyomtatványt pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének bemutatására) kitöltve juttassák el részünkre.

 

Budapest, 2021. július 13.

 

Tisztelettel:

 

Baranyi Krisztina

polgármester

Javaslattételi nyomtatvány Bárány János díjra

Top