MEGHÍVÓ az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2020. július 29-én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2020. július 29-én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 1. emeleti ülésterem

 

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020. sz., 123/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

123_2_20 123_20 123_20_M01 123_20_M02

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

130_20

 

3./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

118_20 118_2_20

 

4./  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)

119/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

119_20

 

5./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

121/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

121_20

 

6./ Javaslat a 2020. évi „FESZ műszer beszerzés” 3944. előirányzat felhasználására

Sz-158/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina

Sz_158_20

 

7./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására

Sz-157/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna

Sz_157_20 Sz_157_20_M01 Sz_157_20_M02 Sz_157_20_M03 Sz_157_20_M04 Sz_157_20_M05 Sz_157_20_M06

 

8./ Javaslat a 2020. évi pályázatok elbírálására

Sz-167/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Sz_167_20

 

9./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása

125/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: 125_20_z

 

10./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) történő, 2. szintű elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása

Sz-155/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester

Zárt anyagok: Sz_155_20_z; Sz_155_20_M01_z; Sz_155_20_M02_z; Sz_155_20_M03_z

 

11./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése

Sz-156/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester

Zárt anyagok: Sz_156_20_z; Sz_156_20_M01_z; Sz_156_20_M02_z; Sz_156_20_M03_z; Sz_156_20_M04_z

 

12./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek

Sz-159/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina

Zárt anyag: Sz_159_20_z

 

Indokolás:

 

A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2020. július 30-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2020. július 24.

 

Torzsa Sándor s. k.

elnök

Top