Tisztelt Szálláshely-szolgáltató!

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése alapján magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (jelenleg 2020. évre) vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról, illetve a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

felhívás

nyomtatvány

Top