268/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat H. J. E. személyi térítési díjának elengedéséről
Top