Költségelvű bérlakás-pályázat – felhívás igazolások csatolására

A költségelvű bérlakás-páyázat keretében az alábbi linkről letölthető dokumentumban feltüntetett regisztrációs számon benyújtott pályázatokkal kapcsolatban a pályázókat a jelentkezési lapon megadott adatok igazolására  hívjuk fel!

Az igazolások benyújtására a felhívás alapján 2022 július 7. és 2022 július 22. napja között kizárólag személyesen van lehetőség az ügyfélfogadái időben.

Kíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlási felhívások személyes átvételének elmulastása a pályázónak felróható ok, ezért a Kííró az igazolások benyujtására rendelkezésre álló hetáridő lejártát követően nem vesz át iratokat, a pályázatokat a benyújtott iratok alapján bírálja el.

Budapest, 2022. június 29.

Baranyi Krisztina
polgármester megbízásából

Janitz Gergő
irodavezető

Top