276/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat V. Gy. személyi térítési díjának elengedéséről
Top