TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI FELVÉTELEKRŐL A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák esetén:

 

1. Ha a szülő/gondviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezen szándékát – a körzetes óvoda nevének megjelölésével – jelezze az általa választott óvoda vezetőjének. Az óvoda a beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatot (Szándéknyilatkozat óvodai beiratkozáshoz)

 

2020. április 17-ig fogadja be.

 

Óvodavezetőink minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a felvétel a gyermekek érdekeit szem előtt tartva valósuljon meg, ezért kérjük a Kedves Szülőket, hogy szándéknyilatkozatukat a kiválasztott óvoda részére juttassák el a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel lehetőség szerint elektronikus úton, vagy telefonon (óvodai információs táblázat).

A gyermek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz az intézmény vezetője, melyről írásban értesíti az érintett szülőt/gondviselőt.

 

 

2. A kötelező felvételt biztosító óvoda

 

2020. április 21-ig

 

hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. 

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé.

 

 

3. A kijelölt óvoda, a sajátos nevelési igényű gyermeket

 

április 28-ig

 

hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. Amennyiben rendelkezésére áll már a sajátos nevelési igényre vonatkozó szakértői vélemény, úgy azt lehetőség szerint elektronikus úton az abban kijelölt óvoda részére juttassa el. (Sajátos nevelési igényű gyermekeket együttnevelésben ellátó intézmények)

 

4. Kérem az óvodai információs táblázatban (óvodai információs táblázat), valamint a körzetes óvodák utca szerinti felsorolását tartalmazó táblázatban (körzetes óvodák utca szerint) foglaltak alapján tájékozódjon a kötelező felvételt biztosító óvodákról, valamint elérhetőségeikről.

 

 

NEM Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák esetén:

5. Azok a kerületi lakosok, akik gyermeküket NEM a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodába kívánják beíratni, azok a kiválasztott – magán, egyházi, más települési – óvodába 2020. április 2.-április 17. napja között jelentkezhetnek.

Top