141/2020. (III. 30.) számú önkormányzati határozat kulturális helyiségpályázat kiírásáról a Budapest IX., Ráday utca 47. fsz. I. szám alatti 148,73 m2 –es helyiség vonatkozásában
Top