256/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat …… személyi térítési díjának elengedéséről
Top