2023.06.22. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (egyfordulóban)
145/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

145_23

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, a Házbizottság elnöke

2./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
117/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

117_2_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
146/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

146_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
165/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

165_23    165_2_23

Előterjesztő: Kállay Gáborné önkormányzati képviselő

5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
171/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

171_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Középső-Ferencváros rehabilitációs terület kerületi építési szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) rendelet módosításának véleményezési szakaszában beérkezett észrevételek értékelésére
147/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

147_23     147_23_M01     147_23_M02     147_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a Budapest IX. kerület Gubacsi dűlő Kerületi Építési Szabályzat készítéséhez kapcsolódóan változtatási tilalom elrendelésére
170/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

170_23    170_23_M01    170_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy más közérdekű tevékenység végzése céljára
148/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

148_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

9./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
150/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

150_23    150_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

10./ A 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
142/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

142_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2023/2024. nevelési év munkaterveinek véleményezése
134/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető.)

134_23     134_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához
151/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

151_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
152/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

152_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Javaslat a pedagógusok továbbképzésére vonatkozó középtávú továbbképzési programok módosítására
143/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

143_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására
153/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

153_23    153_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

16./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tőkeemelése
164/2023. sz. előterjesztés

164_23     164_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2022. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2023. évi támogatási szerződés megkötésére
156/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

156_23    156_23_M01_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a BKV Zrt-vel a Budapest, IX. kerület Tinódi parkban található 37883/2 hrsz.-ú, kivett játszótér megnevezésű, 3872 nm nagyságú ingatlan vonatkozásában
157/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

157_23    157_23_M01_M02    157_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Telepy utca 17. szám alatti ingatlan sportcélú beruházással kapcsolatos döntés
158/2023. sz. előterjesztés

158_23     158_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ Javaslat Dél-Korea, Szöul Dongjak-gu kerülettel testvérvárosi kapcsolat létesítésére
159/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

159_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervére
160/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

160_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ Javaslat a 2795. számú költségvetési sor előirányzatának átcsoportosítására
166/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

166_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ Ráday Utcai Színházi Találkozó támogatása
172/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

172_23    172_23_M01_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

24./ Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány kérelme
173/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

173_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

25./ Javaslat használaton kívüli telefonfülkék könyves szekrénnyé történő átalakítására
167/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

167_23

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

26./ Engedélyezett létszám megemelése – Ferencvárosi Pinceszínház
168/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

168_23

Előterjesztő: Takács Máriusz elnök

27./ Javaslat a FESZ-ben foglalkoztatott nem orvos munkavállalók béremelésére
175/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

175_23

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

28./ Javaslat a Lónyay utca akadálymentesítésével kapcsolatban
176/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

176_23

Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő

29./ Javaslat BUBI pontok bővítésére
177/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

177_23    177_23_M01_M05

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

30./ Javaslat a 37286/4 és 37286/7 helyrajzi számú parkok padsorainak cseréjére
155/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

155_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

31./ Javaslat a mesterséges intelligencia önkormányzat munkáját segítő alkalmazási lehetőségeinek megvizsgálására, tesztelésére
174/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

174_23

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

32./ A Budapest IX. kerület Üllői út 17. II. em. 8. (hrsz: 36835/0/A/24) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
149/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

149_23_a    149_23_M01_M02_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

33./ Javaslat a Haller park egyes részein a közvilágítás helyreállítására
154/2023. sz. előterjesztés

154_23    154_23_M01_M03

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

34./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
161/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

35./ Javaslat a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására
162/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

36./ Önkormányzati hatósági ügyek
163/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a 2023. évben végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1_2_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ A FEV IX. Zrt. 2023. évi I. negyedéves jelentése (Tájékoztató)
169 /2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

169_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

Budapest, 2023. június 15.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top