2023.11.14. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2023. november 14-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Márton utca 8. épület felújításához kapcsolódó vázlatterv véleményezése (Prezentáció)
Sz-371/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_371_23    Sz_371_23_M01    Sz_371_23_M02

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) számú rendeletének és Ferencváros Településarculati Kézikönyvének felülvizsgálata (Prezentáció)
Sz-374/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_374_23    Sz_374_23_M01    Sz_374_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Döntés a Budapest IX. kerület „Gubacsi dűlő területére” kerületi építési szabályzat elfogadásának eljárásrendi változtatásáról
206/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

206_23    206_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
218/2023., 218/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

218_23    218_2_23    218_3_23    218_23_M01    218_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ a.) Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
202/4/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

202_4_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
b.) Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
202/3/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

202_3_23

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

6./ Tömbrehabilitáció folytatásával kapcsolatos döntések
235/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

235_23     235_23_M01    235_23_M02    235_23_M03    235_23_M04     235_23_M05    235_23_M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Az Ecseri úti metrómegálló felszínrendezése során kialakításra kerülő pavilonok hasznosításával kapcsolatos döntések
220/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

220_23    220_23_M01    220_23_M02    220_23_M03    220_23_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Sávelválasztó pollerek leszerelése az Üllői úton
216/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

216_23

Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő

9./ Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kérelme emlékhely kialakítására
219/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

219_23    219_23_M01_M10

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

10./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program támogatására
Sz-373/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_373_23    Sz_373_23_M01    Sz_373_23_M02    Sz_373_23_M03_anonim

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök

11./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2022” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-336/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_336_23

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök

12./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Sz-372/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Balázs Béla utca 27/b kivitelezési terveiről
Sz-375/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_375_23

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

2./ Tájékoztató a belső- és középső-ferencvárosi parkolóhely- és gépjárműkataszterről
Sz-361/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_361_23    Sz_361_23_M01    Sz_361_23_M02    Sz_361_23_M03

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

3./ Tájékoztatás fakivágásokról
Sz-370/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_370_23    Sz_370_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Tájékoztató a Haller park sportpálya felújításáról – a végleges koncepcióterv bemutatása
Sz-369/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_369_23    Sz_369_23_M01    Sz_369_23_M02

Előterjesztő: Szili Adrián Városüzemeltetési Iroda irodavezető

5./ Tájékoztató a VIK 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-338/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2023. november 9.

Árva Péter s.k.
elnök

Top