2021.12.09. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 9-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről
88/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

88_21    88_21_M1

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

109_21    109_2_21    109_21_M01    109_21_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ 2022. évi éves ellenőrzési terv
111/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

111_21    111_21_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
79/2021., 79/2/2021. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

79_21    79_2_21    79_3_21

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
96/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

96_21    96_2_21    96_3_21

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről
112/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

112_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
113/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

113_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

8./ FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére
100/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

100_21    100_21_M01    100_21_M02    100_21_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztésére
115/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

115_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Településrendezési megállapodás jóváhagyása
116/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

11./ Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása
103/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

103_21    103_21_M01    103_21_M02    103_21_M03    103_21_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018.11.28 napján kötött telekalakítási szerződés módosítása
97/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

97_21   97_2_21    97_21_M01   97_21_M02    97_21_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi)
117/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

117_21    117_21_M01    117_21_M02    117_21_M03

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ Javaslat iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása érdekében eszközbeszerzési pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására
118/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

118_21

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

15./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
119/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

119_21

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

16./ Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány kérelme támogatási szerződésének módosítására
107/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

107_21    107_21_M01    107_21_M02

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

17./ A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére
106/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

106_21    106_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása
102/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

102_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
99/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ A Pindurteam Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése
93/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye
104/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

104_21    104_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ Média Nonprofit Kft. elhelyezési ügye
120/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

120_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ A FESZOFE Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
105/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

105_21    105_21_M01    105_21_M02    105_21_M03    105_21_M04    105_21_M05

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

24./ FESZOFE Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
94/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

94_21    94_21_M01    94_21_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

25./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve
91/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

91_21    91_2_21    91_3_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

26./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben
121/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

121_21    121_2_21    121_3_21

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő, közbiztonsági tanácsnok

27./ A Képviselő-testület 564/2021. (XI.11.) sz. határozatával létrehozott Ideiglenes Vizsgáló Bizottság beszámolója
122/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

122_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, IVB elnöke

28./ Önkormányzati hatósági ügyek
123/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ A FEV IX. Zrt. 2021. évi I-III. negyedéves jelentése
101/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

101_21    101_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

2./ Tájékoztatás a Polgármester szabadságának igénybevételéről
92/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

92_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató a 2021. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ Budapest Főváros Kormányhivatal BP/2800/00742-2/2021. sz. levele
110/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

110_21    110_2_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2021. évi háromnegyed éves helyzetéről
108/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

108_21    108_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Tájékoztató a Konnektor Művészeti Inkubátorházról
124/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

124_21    124_21_M01    124_21_M02    124_21_M03    124_21_M04

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Budapest, 2021. december 2.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top