2023.09.14. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 14-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
179/2023., 179/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

179_23    179_2_23    179_3_23    179_23_M01    179_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
180/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

180_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/20212. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat bérfejlesztés megvalósítására az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerveknél, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál
178/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

178_23

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

4./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
200/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

200_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Középső-Ferencváros rehabilitációs terület kerületi építési szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
181/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

181_23     181_23_M01-M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról a Budapest IX. kerület „Gubacsi dűlő területére” kerületi építési szabályzata ügyében
182/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

182_23    182_23_M01    182_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020 (X.13.) számú önkormányzati rendelete módosítása (II. forduló)
165/3/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

165_3_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti- vagy tulajdonjogának megszerzésére
184/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

184_23    184_23_M01    184_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése kulturális vagy más közérdekű tevékenység céljára
185/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

185_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A 38230/33 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
187/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

187_23    187_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására
188/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

188_23    188_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

12./ Javaslat a védőnői ellátás működtetésével kapcsolatos átadásra
189/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

189_23    189_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Javaslat a 2023. évi alapítványi pályázatok bírálatára
199/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

199_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

14./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásra pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
190/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

190_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 134/2023. (VI.21.) számú felfüggesztett határozatának újratárgyalása
192/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

192_23    192_23_M01    192_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ A Városgazdálkodási Bizottság 150/2023. (VI.21.) számú felfüggesztett határozatának újratárgyalása
193/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

193_23    193_23_M01_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör díjcsökkentési kérelme – Bp. IX. kerület Telepy utca 19-21. sz. ingatlan előtti közterület használatára vonatkozóan
201/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

201_23    201_2_23    201_23_M01    201_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ A KT 620/2021. (XII.9.) sz. határozatának visszavonása/módosítása
194/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

194_23    194_2_23   194_3_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Határozati javaslat az idegen munkaerő-betelepítés elutasításáról
195/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

195_23

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő

20./ A „9 magazin”-nal kapcsolatos kérdések
183/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

183_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

21./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatójának jogszabály alapján történő illetményemelésének megállapítása
191/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására
196/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Takács Máriusz, a KOEN elnöke

23./ Önkormányzati hatósági ügyek
197/2023., 197/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a 2023. évben végrehajtott határozatokról
1/3/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1_3_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ Tájékoztatás a Polgármester szabadságának igénybevételéről
198/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

198_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2023. szeptember 7.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top