2022.02.17. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 17-én 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
6/6-7/2022. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

6_6_22    6_6_22_M01    6_6_22_M02    6_7_22    6_8_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
32/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

32_22    32_2_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása
33/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

33_22    33_2_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Döntés az 15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításáról
34/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

34_22    34_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat törvénymódosítás kezdeményezésére
59/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

59_22

Előterjesztő: Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

6./ Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre
29/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő elidegenítése
31/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ A VÁGÓ-TON Kereskedelmi Bt-vel szemben fennálló bérleti díj követelés mérséklése
30/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Média Nonprofit Kft. elhelyezésének ügye
40/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A FEV IX. Zrt. alapszabály módosítása
35/2022. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

35_22    35_22_M01    35_22_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” kerületi építési szabályzata ügyében
36/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

36_22    36_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

12./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Timót utca és környéke” kerületi építési szabályzata ügyében
37/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_22    37_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

13./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében felülvizsgálatra kerülő „UNIX telephely és környéke” kerületi építési szabályzata ügyében
38/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

38_22    38_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

14./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Gubacsidűlő területére” kerületi építési szabályzata ügyében39/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

39_22 39_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

15./ Európai Unió által finanszírozott „ParkPad” projekten való részvételről szóló döntés
42/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

42_22

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

16./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
45/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

45_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője

17./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
46/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

46_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
47/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

47_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

19./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. nevelési évre
27/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

27_22    27_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

20./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) felvételi körzetének módosítására
48/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

48_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

21./ Alapító okiratok módosítása
49/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

49_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

22./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására
51/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

51_22    51_22_M01    51_22_M02    51_22_M03    51_22_M04

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

23./ Boráros tér 2-es és 4/6-os villamosok közötti akadálymentesítéséről
52/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

52_22

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

24./ Mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás
58/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

58_22    58_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

25./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról
53/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

26./ Önkormányzati hatósági ügyek
54/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

1./ Tájékoztató a környezeti zaj és rezgés elleni védelem jogszabályi rendelkezéseiről
55/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

55_22

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2021. évi szakmai munkájáról
28/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

28_22    28_22_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Tájékoztató a munkásszálló kivitelezésével kapcsolatban
57/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

57_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Szili Adrián irodavezető

4./ Tájékoztató dr. Mechler András, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető munkaszerződésének módosításáról
60/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

60_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2022. február 10.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top