2023.11.16. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 16-án 9.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására
231/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
232/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

3./ Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása
229/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. kérelmének ismételt megtárgyalása
223/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

223_23    223_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
218/2023., 218/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

218_23    218_2_23    218_3_23    218_23_M01    218_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020 (X.13.) számú önkormányzati rendelete módosítása (II. forduló)
165/3/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

165_3_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ a.) Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
202/4/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

202_4_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
b.) Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
202/3/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

202_3_23

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
207/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

207_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Tömbrehabilitáció folytatásával kapcsolatos döntések
235/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

235_23    235_23_M01    235_23_M02    235_23_M03    235_23_M04     235_23_M05    235_23_M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ A FEV IX. Zrt. alaptőke-csökkentése
225/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

225_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

11./ A Budapest, IX. Kén u. 3/B. (hrsz.: 38191/12) szám alatti ingatlan elidegenítése
221/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítése
222/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Az Ecseri úti metrómegálló felszínrendezése során kialakításra kerülő pavilonok hasznosításával kapcsolatos döntések
220/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

220_23    220_23_M01    220_23_M02    220_23_M03    220_23_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy más közérdekű tevékenység végzése céljára
224/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

224_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

15./ Döntés a Budapest IX. kerület „Gubacsi dűlő területére” kerületi építési szabályzat elfogadásának eljárásrendi változtatásáról
206/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

206_23    206_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásának elfogadására
226/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

226_23    226_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

17./ Javaslat alapítványok által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
227/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

227_23    227_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

18./ Javaslat a Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány kérelmének elfogadására
228/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

228_23    228_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

19./ Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
230/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

230_23_a

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

20./ Sávelválasztó pollerek leszerelése az Üllői úton
216/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

216_23

Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő

21./ Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kérelme emlékhely kialakítására
219/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

219_23    219_23_M01_M10

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

22./ Döntés felülvizsgálati kérelemről
237/2023. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

23./ Önkormányzati hatósági ügyek
233/2023., 233/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata költségvetésének 2023. évi I-IX. havi teljesítése
234/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

234_23    234_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató az intézményeink vizének ólomtartalmáról
209/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

209_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő felkérésére Czakóné Dobó Krisztina, FIÜK igazgatója

Budapest, 2023. november 9.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top