2023.06.21. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2023. június 21-én (szerda) 16.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
165/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

165_23    165_2_23

Előterjesztő: Kállay Gáborné önkormányzati képviselő

2./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy más közérdekű tevékenység végzése céljára
148/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

148_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
150/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

150_23    150_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tőkeemelése
164/2023. sz. előterjesztés

164_23     164_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Telepy utca 17. szám alatti ingatlan sportcélú beruházással kapcsolatos döntés
158/2023. sz. előterjesztés

158_23    158_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervére
160/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

160_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a 2795. számú költségvetési sor előirányzatának átcsoportosítására
166/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

166_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Javaslat a FESZ-ben foglalkoztatott nem orvos munkavállalók béremelésére
175/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

175_23

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

9./ A Budapest IX. kerület Üllői út 17. II. em. 8. (hrsz: 36835/0/A/24) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
149/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

149_23_a    149_23_M01_M02_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-227/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_227_23_a    Sz_227_23_M01-M02_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-228/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_228_23    Sz_228_23_M01    Sz_228_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-229/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_229_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-230/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_230_23_a     Sz_230_23_M01-M10_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-231/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_231_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése
Sz-232/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_232_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Életjáradéki szerződés megkötése
Sz-233/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_233_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 297/2022. (XI.16.) sz. határozatának módosítása
Sz-234/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_234_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

18./ Önkormányzati tulajdonú lakás bérlő-kijelölési joggal történő megterhelése
Sz-241/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_241_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

19./ Szolgálati jelleggel bérbeadott lakásra vonatkozó bérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése a foglalkoztatási jogviszony megszűnése miatt
Sz-242/2023. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_242_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ A FEV IX. Zrt. 2023. évi I. negyedéves jelentése (Tájékoztató)
169/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

169_23    169_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

2./ Tájékoztató a GKB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-235/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2023. június 15.

Takács Krisztián

Top