2023.11.15. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2023. november 15-én (szerda) 15.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
218/2023., 218/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

218_23    218_2_23    218_3_23    218_23_M01    218_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020 (X.13.) számú önkormányzati rendelete módosítása (II. forduló)
165/3/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

165_3_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
202/3/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

202_3_23

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
207/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

207_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Tömbrehabilitáció folytatásával kapcsolatos döntések
235/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

235_23   235_23_M01    235_23_M02    235_23_M03    235_23_M04     235_23_M05    235_23_M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ A FEV IX. Zrt. alaptőke-csökkentése
225/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

225_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

7./ A Budapest, IX. Kén u. 3/B. (hrsz.: 38191/12) szám alatti ingatlan elidegenítése
221/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítése
222/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Az Ecseri úti metrómegálló felszínrendezése során kialakításra kerülő pavilonok hasznosításával kapcsolatos döntések
220/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

220_23    220_23_M01    220_23_M02    220_23_M03    220_23_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy más közérdekű tevékenység végzése céljára
224/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

224_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

11./ Sávelválasztó pollerek leszerelése az Üllői úton
216/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

216_23

Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-353/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_353_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-354/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_354_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

14./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése
Sz-355/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_355_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Pályázat kiírása az önkormányzat tulajdonát képező idegen kerületben található üres lakások tulajdonjogának megszerzésére
Sz-356/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16 ./ Szociális alapon bérbeadott lakás elidegenítése
Sz-357/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_357_23_a    Sz_357_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata költségvetésének 2023. évi I-IX. havi teljesítése
234/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

234_23    234_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató a GKB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-358/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2023. november 9.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top