2023.05.16. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2023. május 16-án (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Bemutató a Semmelweis Egyetem EOK2 beruházásról
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter elnök

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról
112/2023., 112/2-5/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

112_23    112_2_23    112_3_23    112_4_23    112_5_23    112_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
113/2023.,113/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

113_23    113_2_23    113_3_23    113_4_23    113_23_M01    113_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
37/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_2_23    37_3_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
129/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

129_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

6./ A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
118/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

118_23     118_23_M01    118_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Polyák Béla igazgató

7./ Terület térítésmentes átadás (Budapest 38190 hrsz. alatti ingatlanon 918 m² nagyságú területrész
vonatkozásában)
121/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

121_23    121_23_M01    121_23_M02_M07    121_23_M08

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Megállapodás megkötése a Pápay 9. Property Kft-vel
122/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

122_23    122_23_M01    122_23_M02    122_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Javaslat Duna-parti kijárat létesítésére a Haller János kapunál
136/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

136_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

10./ Javaslat a tömbrehabilitáció felgyorsítása érdekében
137/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

137_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

11./ Javaslat az Imre utca átnevezése okán szükséges döntések meghozatalára
140/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

140_23

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

12./ Javaslat a közvilágítás helyreállítására a Haller utca 23-25. körül
116/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

116_23

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

13./ Javaslat a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására
Sz-184/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, Árva Péter elnök

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Haller utca 54. szám alatti lakóház cselédlépcsőjének leszakadását követő intézkedésekről, valamint az épület lépcsőházainak és függőfolyosóinak szerkezeti vizsgálatáról
Sz-166/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_166_23     Sz_166_23_M01     Sz_166_23_M02     Sz_166_23_M03     Sz_166_23_M04

Előterjesztő. Pataki Márton vezérigazgató, FEV IX. Zrt.

2./ Tájékoztató fakivágásokról
Sz-188/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_188_23     Sz_188_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3./ Tájékoztató a VIK 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-176/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2023. május 11.

Árva Péter s. k.
elnök

Top