2015.11.18 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
205/3/2015.205/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2./ Javaslat Bp. IX. Hőgyes Endre u. 8. pince I. szám alatti helyiség használatba adására
209/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

3./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-vel kötött megbízási szerződés módosítása
228/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (V.21.) rendeletével megalkotott ”Vágóhíd utca és környéke” KSZT módosítása
223/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006 (III.10.) rendeletével megalkotott „Milleniumi Városközpont” KSZT módosítása
230/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

6./ Javaslat a parkolással kapcsolatos panaszügyek ügyintézési határidejének felülvizsgálatára
217/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

 

7./ A 2015. évi templompályázat értékelése
Sz-538/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2.1. sz. melléklet
2.2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

 

8./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros köznevelési intézményeiben” pályázat elbírálása
Sz-562/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

9./ „Zöld Udvar 2015” pályázat elbírálása
Sz-561/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

10./ Az „Intézményi zöldprogram” keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-560/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

11./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Sz-548/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ A 2015. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján
Sz-516/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ 2015. évi Egyetértés u. 1. szám alatti társasház lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-519/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ 2015. évi Ferenc krt. 12. szám alatti társasház lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-520/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday utcában
Sz-506/2015., Sz-507/2015., Sz-508/2015., Sz-509/2015., Sz-547/2015., Sz-556/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ Loft 2005 Kft. Budapest IX. kerület Török Pál utca 3. szám előtti területre benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-537/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

17./ BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. Bp. IX. ker. Gubacsi út (Kén utca – Határ út között) közvilágítás átépítése tárgyában kötendő kártalanítási megállapodásban szereplő összeg elengedési kérelme
Sz-546/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

18./ Közterület-használati megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetése
Sz-510/2015., Sz-511/2015., Sz-512/2015., Sz-536/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

19./ Határozatok módosítása és visszavonása
Sz-513/2015., Sz-514/2015., Sz-515/2015., Sz-544/2015., Sz-545/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

20./ Állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelmek
Sz-503-505/2015., Sz-558-559/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

 

 

1./ Tájékoztató a VVKB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-542/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

Budapest, 2015. november 13.

Görgényi Máté s.k.
elnök

 

Top