2023.06.20. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2023. június 20-án (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
171/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

171_23

Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Középső-Ferencváros rehabilitációs terület kerületi építési szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) rendelet módosításának véleményezési szakaszában beérkezett észrevételek értékelésére
147/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

147_23     147_23_M01     147_23_M02     147_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a Budapest IX. kerület Gubacsi dűlő Kerületi Építési Szabályzat készítéséhez kapcsolódóan változtatási tilalom elrendelésére
170/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

170_23    170_23_M01    170_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
150/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

150_23    150_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5./ Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a BKV Zrt-vel a Budapest, IX. kerület Tinódi parkban található 37883/2 hrsz.-ú, kivett játszótér megnevezésű, 3872 nm nagyságú ingatlan vonatkozásában
157/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

157_23    157_23_M01_M02    157_23_M03

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervére
160/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

160_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a Lónyay utca akadálymentesítésével kapcsolatban
176/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

176_23

Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő

8./ Javaslat BUBI pontok bővítésére
177/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

177_23    177_23_M01_M05

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

9./ Javaslat a 37286/4 és 37286/7 helyrajzi számú parkok padsorainak cseréjére
155/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

155_23

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

10./ Javaslat a mesterséges intelligencia önkormányzat munkáját segítő alkalmazási lehetőségeinek megvizsgálására, tesztelésére
174/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

174_23

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

11./ Javaslat Bp. IX. kerület Haller utca 23-25. társasház körüli közvilágítás költségeinek megtérítésére
154/2023. sz. előterjesztés

154_23    154_23_M01_M03

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató fakivágásokról
Sz-208/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_208_23    Sz_208_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ Tájékoztatás a Bakáts Bunkerrel kapcsolatos tevékenységről
Sz-250/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_250_23     Sz_250_23_M02

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő megbízásából Czakóné Dobó Krisztina igazgató

3./ Tájékoztató a VIK 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-207/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2023. június 15.

Árva Péter s.

Top