2023.02.15. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2023. február 15-én (szerda) 15:30 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása
35/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
40/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_23   40_23_M01    40_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője

3./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
40/2/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_2_23    40_2_23_M01    40_2_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából dr. Mechler András ügyvezető igazgató

4./ A FESZOFE Kft. 2023. évi üzleti terve
40/3/2023.sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_3_23   40_3_23_M01   40_3_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Polyák Béla igazgató

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
30/2023., 30/2/2023.sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

30_23    30_2_23    30_3_23    30_23_M01    30_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Javaslat 2023. évi elidegenítési címjegyzékre
36/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

36_23    36_23_M01    36_23_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
37/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

37_23

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
25/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

25_23

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

9./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tiszteletdíja
28/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

28_23

Előterjesztő: dr. Bencsik Márta ügyvezető

10./ FESZOFE Kft-vel kapcsolatos döntések
44/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

44_23    44_23_M01

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

11./ Javaslat tanácsnoki pozíció létrehozására
47/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

47_23

Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők

12./ Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ajánlati díjtételeinek csökkentésére
48/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

48_23

Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő

13./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
Sz-45/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_45_23    Sz_45_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
Sz-46/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_46_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

15./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-47/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_47_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

16./ Szociális alapon bérbeadott lakás elidegenítése
Sz-48/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_48_23_a    Sz_48_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

17./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés hosszabbítása
Sz-49/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_49_23_a    Sz_49_23_M01_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közösségi Költségvetés elindításáról
Sz-50/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_50_23

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ Tájékoztató a GKB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-39/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

Budapest, 2023. február 9.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top